วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

แนะนำตัว


สวัสดีครับ ชื่อนาย ศักรินทร์ สุขแสวง รหัสนักศึกษา 554144118 คบ.2 หมู่ 2 สาขา วิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง บล็อกนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้และใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้สำหรับผู้ที่สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบล็อกนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่มาเข้าชมไม่มากก็น้อยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น